PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

Tùy theo nhu cầu với từng nhà cung cấp và sản phẩm, khi phát sinh một đơn hàng trên hệ thống, Nhà quản lý Mcentre.net sẽ chuyển đơn hàng cho Nhà cung cấp để kiểm tra và chuyển hàng cho khách theo yêu cầu hoặc Mcentre sẽ chuyển hàng đến cho khách hàng trong thời gian sẽ được thông báo đến khách hàng bằng Email/ Phone thời gian chính xác

Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Mcentre sẽ thông báo đến Người Bán về việc đã nhận được tiền thanh toán từ phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Mcentre, Người Bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng để Mcentre tiến hành chuyển tiền thanh toán cho đơn hàng đó.

Người Bán phải luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Mcentre Đảm Bảo hoặc Người Bán xác nhận với Người Sử Dụng

Người Sử Dụng hiểu rằng Người Bán chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa được mua và bảo đảm rằng Người Bán đã hoặc sẽ mua bảo hiểm hàng hóa, bao gồm cả việc vận chuyển. Trong trường hợp Hàng hóa được mua bị hư hỏng, thất lạc hoặc không chuyển phát được trong quá trình vận chuyển, Người Sử Dụng thừa nhận và đồng ý rằng Mcentre sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc bất kỳ khoản phí nào phát sinh từ sự cố đó và Người Bán và/hoặc Người Mua sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để giải quyết sự cố đó.

          Đối với Giao Dịch Xuyên Quốc Gia. Người Sử Dụng hiểu rằng tất cả các giao dịch mua bán xuyên quốc gia đều phải thực hiện theo quy định pháp luật nội địa. Người Bán sẽ phải nắm được các quy định về hạn chế xuất, nhập khẩu hàng hóa áp dụng đối với quốc gia chỉ định nhập hàng/xuất hàng. Người Bán nhận biết được rằng Mcentre không thể tư vấn pháp lý liên quan đến vấn đề này và đồng ý rằng Người Bán sẽ chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của mình đến quốc gia chỉ định.