Chính Sách Cho Nhà Cung Cấp

1.9.1 Người Bán tại Mcentre  và Mcentre cùng đồng ý rằng Người Mua tại Mcentre  có quyền gửi khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng - hoàn tiền trong vòng 7 ngày lịch kể từ ngày đơn hàng mua ở Mcentre  được cập nhật trạng thái Giao hàng thành công hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://Mcentre.net/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

 

1.9.2 Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Mcentre  áp dụng cho Người Bán tại Mcentre

 

Trong hầu hết các trường hợp, Mcentre sẽ xử lý và đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua trong vòng 48 giờ (không kể thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ thời điểm Mcentre nhận được hàng trả về từ Người mua. Trong quá trình xác minh, Mcentre có quyền yêu cầu Người Bán tại Mcentre  cung cấp các bằng chứng liên quan (VD: chứng từ nhập khẩu của hàng hóa cụ thể trong đơn hàng để chứng minh là hàng chính hãng, hợp đồng đại lý với nhà sản xuất/nhà phân phối, và/hoặc hóa đơn mua hàng hợp lệ từ với nhà sản xuất/nhà phân phối). Người Bán tại Mcentre  có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng liên quan trong vòng tối đa 2 ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Mcentre.

 

Trong trường hợp Mcentre đồng ý với yêu cầu của Người Mua, Mcentre sẽ gửi trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Mcentre  trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Mcentre đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Người mua.

 

Người Bán tại Mcentre  đồng ý rằng quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Mcentre là quyết định cuối cùng, và có giá trị thi hành đối với với Người Bán tại Mcentre  và Người mua.

 

1.9.3 Chi phí vận chuyển và xử lý hàng trả về

 

Người Bán và Người Mua tại Mcentre thừa nhận và đồng ý tự điều chỉnh về việc thu phí vận chuyển và xử lý hàng trả về cho Người Bán tại Mcentre  bằng thông báo cho Người Bán tại Mcentre  tối thiểu 7 (bảy) ngày lịch trước ngày về việc thu phí này.

 

1.9.4 Thời hạn khiếu nại cho Người Bán tại Mcentre

 

Khi nhận được hàng hóa trả về theo quyết định giải quyết khiếu nại/yêu cầu trả hàng-hoàn tiền của Mcentre, Người Bán tại Mcentre  có trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận với đại diện của Đơn vị vận chuyển về tình trạng nguyên vẹn bên ngoài của bưu kiện.

 

Trong trường hợp bưu kiện không còn nguyên vẹn tại thời điểm nhận hàng (có dấu hiệu đã bị mở hoặc bị ướt, rách, móp méo hoặc hư hại), Người Bán tại Mcentre  có trách nhiệm từ chối nhận hàng và thông báo ngay cho Mcentre trong vòng 24 giờ (hai mươi tư giờ) kể từ thời điểm nhận hàng.

 

1.9.5 Đối với hàng hóa bị hư hại do vận chuyển, đơn vị vận chuyển sẽ bồi thường cho Người Bán tại Mcentre  theo quy định tại Chính sách vận chuyển. Người Bán tại Mcentre  cần gửi email khiếu nại kèm theo các ảnh chụp/ video bằng chứng cụ thể cho Mcentre về hàng hóa bị hư hại do vận chuyển trong vòng tối đa 3 (ba) ngày lịch kể từ ngày Người Bán tại Mcentre  nhận được hàng trả về.

 

  1. Các Điều khoản và Điều kiện cho Người Bán tại Mcentre

2.1 Nếu bạn là Người Bán tại Mcentre , bạn sẽ nhận được một thông báo riêng từ Mcentre thông qua Trang Web https://Mcentre.net/, ứng dụng di động Mcentre, hoặc email về lựa chọn tham gia Mcentre  của bạn. Vui lòng thực hiện các hướng dẫn và thủ tục trong thông báo của Mcentre để tham gia vào Mcentre .

 

2.2 Mỗi Người Bán tại Mcentre  bảo đảm rằng Sản phẩm tại Mcentre  mà Người Bán chào bán trên Mcentre  và trên thực tế giao hàng cho Người Mua tại Mcentre  sẽ (a) tuân thủ (i) luật áp dụng và (ii) các thông số kỹ thuật được liệt kê (và được cung cấp cho Người Mua tại Mcentre ) trên Trang Web https://Mcentre.net/ hoặc ứng dụng di động Mcentre, bao gồm việc bảo hành cho bất kỳ và toàn bộ sản phẩm, thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu, tiêu chuẩn thực hiện và tất cả các yêu cầu về chất lượng, an toàn và vệ sinh, và (b) không phải là sản phẩm bị lỗi. Mỗi Người Bán tại Mcentre  hiểu và đồng ý rằng Người Bán sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc khiếm khuyết hoặc bất kỳ yêu cầu thu hồi nào (cho dù là công khai hoặc không công khai) liên quan đến Sản phẩm tại Mcentre  và sẽ giữ cho Mcentre không bị thiệt hại liên quan đến những nội dung được đề cập ở khoản này.

 

2.3 Nếu Người Bán tại Mcentre  bị phát hiện là đã chào bán hoặc bán bất kỳ Sản phẩm trên Mcentre  bị hạn chế theo Chính sách Cấm/Hạn chế sản phẩm của Mcentre, với sự suy xét của mình, Mcentre có toàn quyền loại bỏ hàng hóa vi phạm khỏi Mcentre  và thực hiện hoàn lại tiền (và bất kỳ khoản điều chỉnh nào) cho Người Mua tại Mcentre  đã mua mặt hàng này (ngay cả khi Người Mua tại Mcentre  không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào được mô tả trong Mục 1 ở trên). Người Bán tại Mcentre  đồng ý bồi hoàn cho Mcentre toàn bộ các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Mcentre đã hoàn lại cho Người Mua tại Mcentre  theo khoản này, và cho phép Mcentre khấu trừ các khoản tiền đó từ bất kỳ khoản phải trả nào mà Mcentre phải thanh toán cho Người Bán tại Mcentre  hoặc thực hiện các hành động khác mà Mcentre cho là thích hợp theo toàn quyền quyết định của Mcentre để thu hồi các khoản tiền (bao gồm bất kỳ chi phí và lệ phí phí có liên quan) mà Mcentre đã hoàn lại cho Người Mua tại Mcentre  theo khoản này.

 

2.4 Quyết định của Mcentre đối với việc hoàn tiền hoặc trả Sản phẩm tại Mcentre  theo Mục 1 ở trên sẽ ràng buộc đối với Người Bán tại Mcentre  có liên quan. Người Bán tại Mcentre  đồng ý tuân thủ và thực hiện tất cả những hành động cần thiết để hoàn tất yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền của Người Mua tại Mcentre  đã được Mcentre chấp thuận.

 

2.5 Mcentre sẽ cung cấp miễn phí mẫu Phiếu Trả hàng cho Người Bán tại Mcentre  và Người Bán tại Mcentre  sẽ chịu trách nhiệm in và cung cấp Phiếu Trả hàng cho Người Mua tại Mcentre  khi thực hiện đơn mua hàng của Người Mua tại Mcentre . Nếu Người Bán tại Mcentre  không cung cấp Phiếu Trả hàng thích hợp cho Người Mua tại Mcentre  có yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền đã được Mcentre chấp thuận, Mcentre có quyền lựa chọn phương thức vận chuyển bất kỳ để tạo thuận lợi cho việc trả lại hàng hoá có liên quan từ Người Mua tại Mcentre  đó. Người Bán tại Mcentre  hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp này, Mcentre có quyền thu hồi từ Người Bán bất kỳ chi phí phát sinh nào trong việc trả Sản phẩm tại Mcentre  mà không có Phiếu Trả hàng, bao gồm cả việc khấu trừ số tiền đó từ bất kỳ khoản tiền nào mà Mcentre phải trả cho Người Bán tại Mcentre .

 

2.6 Đối với bất kỳ yêu cầu trả hàng hoặc hoàn tiền nào được Mcentre chấp thuận, Mcentre sẽ tổ chức việc giao Sản phẩm tại Mcentre  bị trả lại theo địa chỉ do Người Bán tại Mcentre  cung cấp cho Mcentre để hoàn thành quá trình hoàn tiền và trả hàng, mà không làm phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho Người Bán đó, miễn là địa chỉ đó ở trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (“Địa chỉ trong nước”). Nếu Người Bán tại Mcentre  không cung cấp Địa chỉ trong nước để nhận Sản phẩm tại Mcentre  bị trả lại hoặc không chấp nhận việc giao Sản phẩm tại Mcentre  bị trả lại trong khoảng thời gian hợp lý (theo quyết định của Mcentre), Mcentre có toàn quyền định đoạt Sản phẩm đó theo bất kỳ cách nào phù hợp và Người Bán tại Mcentre  sẽ bị coi là đã từ bỏ tất cả các quyền đối với Sản phẩm đó.

 

2.7 Đối với bất kỳ yêu cầu hoàn tiền hoặc trả hàng nào bị Mcentre từ chối sau khi Mcentre nhận được Sản phẩm tại Mcentre  có liên quan, Mcentre sẽ hỗ trợ hoàn trả Sản phẩm đó tới địa chỉ của Người Mua tại Mcentre  theo Mục 1.6 ở trên.

 

2.8 Bán hàng chính hãng

 

2.8.1 Quy định về bán hàng chính hãng

 

  1. Người Bán tại Mcentre  cam kết và đảm bảo rằng tất cả các Hàng Hóa cung cấp thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Mcentre (bao gồm cả hàng hóa bán ở Mcentre ) là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng và không bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩmChính sách vận chuyển của Mcentre.

 

  1. Nghiêm cấm việc đăng bán Hàng Giả tại Mcentre . Hàng Giả có nghĩa là sản phẩm được sản xuất mô phỏng chi tiết hoặc chính xác sản phẩm cùng loại của một nhãn hiệu hoặc thương hiệu nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho Người Mua và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

· Sản phẩm vi phạm quy đinh pháp luật ở nơi đăng bán;

· Sản phẩm là hàng giả hoặc hàng nhái của một sản phẩm đã có mặt chính thức trên thị trường;

· Sản phẩm chưa từng được sản xuất bởi nhãn hàng có liên quan;

· Sản phẩm có chứa một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ trên chính sản phẩm đó, bao bì của sản phẩm hoặc vị trí khác có liên quan mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu;

· Sản phẩm có chứa thiết kế (ví dụ: nhân vật hoạt hình hoặc phối màu) đã được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đó;

· Sản phẩm có chứa các yếu tố gây nhầm lẫn với các sản phẩm khác (ví dụ: hàng nhái sản phẩm đã được bảo hộ có hoặc không có logo bị chỉnh sửa) mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có liên quan;

· Sản phẩm không có chứa nhãn hiệu đã được bảo hộ trong đăng bán, nhưng sản phẩm được giao cho Người Mua có chứa nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đã được bảo hộ; và

· Hình ảnh của sản phẩm đăng bán có chứa nhãn hiệu hoăc dấu hiệu đã được bảo hộ.

 

  1. Sản phẩm của nhà sản xuất thiết bị gốc (“OEM”) được phép đăng bán với điều kiện là các sản phẩm đó không có chứa logo của nhãn hiệu chính thức khác ở bất kỳ hình ảnh sản phẩm OEM nào, cũng như không có nhãn hiệu chính thức nào khác được thể hiện ở bất kỳ phần nào trong chỉ dẫn hoặc mô tả của sản phẩm.

 

  1. Người Bán tại Mcentre  cam kết và đảm bảo rằng Người Bán tại Mcentre  sở hữu tất cả các quyền phân phối, dưới hình thức độc quyền quyền phân phối hoặc nhận ủy quyền quyền phân phối, tùy trường hợp cụ thể, đối với Hàng Hóa cung cấp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Mcentre (bao gồm cả hàng hóa bán ở Mcentre ). Mcentre có quyền yêu cầu Người Bán tại Mcentre  cung cấp các tài liệu về quyền phân phối của mình vào bất cứ thời điểm nào.

 

2.8.2 Quy định áp dụng phí khi Người Bán tại Mcentre  bán hàng không chính hãng

 

  1. Trong trường hợp Mcentre phát hiện Người Bán tại Mcentre  bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc phân phối bất hợp pháp, Mcentre có quyền yêu cầu Người Bán tại Mcentre  thanh toán khoản phí tương đương 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) hoặc 100% (một trăm phần trăm) giá trị sản phẩm cho mỗi sản phẩm vi phạm, tùy giá trị nào cao hơn. Người Bán tại Mcentre  đồng ý thanh toán khoản phí này trong vòng 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Mcentre.

 

  1. Người Bán tại Mcentre  đồng ý rằng Mcentre có toàn quyền xác định hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ hoặc được phân phối bất hợp pháp căn cứ vào các tài liệu chứng minh quyền phân phối và hóa đơn, mã số series hàng hóa mà Người Bán tại Mcentre  cung cấp cho Mcentre.

 

2.9 Quy định về đóng gói hàng hóa

 

2.9.2 Người Bán tại Mcentre  không được sử dụng túi/hộp/băng keo có tên, logo của các sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh với Mcentre như Lazada, Sendo, Tiki… để đóng gói cho các đơn hàng phát sinh thông qua Mcentre  và Sàn giao dịch thương mại điện tử Mcentre.

 

2.9.3 Mỗi đơn hàng chỉ được đóng gói thành một gói/hộp duy nhất.

 

2.9.4 Trên bao bì gói bọc của mỗi đơn hàng, Người Bán tại Mcentre  phải dán Phiếu gửi được in từ Kênh Người bán thể hiện rõ thông tin Mã vận đơn, Mã đơn hàng và Địa chỉ Người Mua tại Mcentre .

 

2.9.4 Bên trong mỗi gói/hộp sản phẩm, Người Bán tại Mcentre  cần chèn/lót bằng túi bóng khí, mút xốp hoặc giấy báo vào các kẽ hở để đảm bảo sản phẩm bên trong không va đập với thành hộp hoặc va đập với nhau trong quá trình vận chuyển

 

2.9.5 Đối với hàng dễ vỡ, Người Bán tại Mcentre  cần phải chèn mút xốp đủ 6 mặt tiếp xúc với hộp đựng ngoài cùng

 

Ngoài ra, mọi quy định về quy trình vận chuyển vẫn tuân theo quy định tại Chính sách vận chuyển được đăng tải trên website https://Mcentre.net/.

 

2.10 Thanh toán

 

Thanh toán cho Người Bán tại Mcentre : Trong trường hợp Người Mua tại Mcentre  không có bất cứ khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng nào theo Điều Khoản Dịch Vụ Mcentre , khoản thanh toán của một đơn hàng sẽ được chuyển vào Ví Mcentre của Người Bán tại Mcentre  vào ngày lịch thứ Tám kể từ ngày đơn hàng đó được cập nhật trạng thái “Giao hàng thành công” hoặc các cập nhật trạng thái có tính chất tương tự ở website https://Mcentre.net/ và/hoặc ứng dụng di động của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

 

Trong trường hợp Người Mua tại Mcentre  có khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng theo quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Mcentre , khoản tiền hàng sẽ được Mcentre tạm giữ cho đến khi Mcentre có kết luận cuối cùng về khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Mcentre . Trong trường hợp Mcentre chấp thuận khiếu nại hoặc yêu cầu trả hàng của Người Mua tại Mcentre , Mcentre có quyền hoàn trả số tiền Người Mua tại Mcentre  đã thanh toán đồng thời trả lại hàng hóa cho Người Bán tại Mcentre  theo quy định về Trả hàng - Hoàn tiền trong Điều Khoản Dịch Vụ Mcentre  này.

 

2.11 Các loại phí phát sinh theo lần

 

Để đảm bảo hạn chế tối đa trải nghiệm xấu cho Người Mua tại Mcentre  ở Mcentre , Người Bán tại Mcentre  có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ Điều Khoản Dịch Vụ Mcentre , Điều Khoản Dịch Vụ và các Chính Sách Mcentre hiện hành.

 

Người Bán tại Mcentre  đồng ý thanh toán các khoản phí theo quy định tại bảng bên dưới vô điều kiện theo yêu cầu của Mcentre:

 

STT

Lỗi của

Người Bán tại Mcentre

Diễn Giải

Phí

1

Hủy đơn do hết hàng hoặc Người Bán tại Mcentre không xác nhận đơn hàng

Người Bán tại Mcentre chủ động hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do hàng đã hết, không còn hàng để giao cho Người Mua; hoặc hệ thống của Mcentre hủy Đơn đặt hàng của Người Mua do Người Bán tại Mcentre  không xác nhận đơn hàng đúng thời hạn

200.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị hủy

2

Hủy đơn do sai giá

Người Bán tại Mcentre chủ động hủy đơn hàng do đăng sai giá sản phẩm

500.000 VNĐ/mỗi đơn hàng bị sai giá

3

Gửi hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

Người Bán tại Mcentre cố ý gửi các hàng hóa bị cấm kinh doanh/hoặc hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩmChính sách vận chuyển của Mcentre.

1.000.000 VNĐ/ mỗi hàng hóa bị cấm kinh doanh và hạn chế giao dịch hoăc bị cấm vận chuyển

4

Người Bán tại Mcentre  tự mình hoặc thông qua người khác đặt mua hàng của chính Người Bán tại Mcentre  bán ở Mcentre  hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Mcentre

Người Bán tại Mcentre tự mình, hoặc thông qua nhân viên, cộng tác viên hoặc một bên thứ ba, đặt mua hàng của chính Người Bán tại Mcentre  bán ở Mcentre  hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Mcentre

2.000.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng vi phạm

5

Tăng giá ngay trước khi diễn ra chương trình khuyến mại ở Mcentre  hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Mcentre;hoặc tự ý giảm số lượng sản phẩm được khuyến mại khi đang tham gia chương trình khuyến mại ở Mcentre  hoặc Sàn giao dịch thương mại điện tử Mcentre

Người Bán tại Mcentre tự ý điều chỉnh giá sản phẩm trước và trong khi đang diễn ra chương trình khuyến mại mà Người Bán tại Mcentre đã cam kết mức giá khác với Mcentre trước đó. Hoặc Người Bán tại Mcentre tự ý chỉnh sửa số lượng sản phẩm tham gia khuyến mại bằng cách điều chỉnh số lượng trên Ứng dụng/Website hoặc tự ý hủy đơn/yêu cầu Người mua hủy đơn khuyến mại

500.000 VNĐ/ mỗi sản phẩm vi phạm hoặc 1 đơn hàng bị hủy

6

Đóng gói sai quy cách

Người Bán tại Mcentre đóng gói hàng hóa trong bao bì/túi/hộp có tên/logo của Sàn giao dịch thương mại điện tử cạnh tranh trực tiếp với Mcentre (bao gồm nhưng không giới hạn ở Lazada, Sendo, Tiki…)

200.000 VNĐ/ mỗi đơn hàng đóng gói sai quy cách

 

Người Bán tại Mcentre  đồng ý và uỷ quyền không huỷ ngang cho Mcentre được toàn quyền cấn trừ các khoản phí được quy định ở Khoản 2.8 và 2.11 của Điều Khoản Dịch Vụ Mcentre  vào các khoản tiền của Người Bán tại Mcentre  trong Tài Khoản Đảm Bảo Mcentre, Ví Mcentre, các khoản đặt cọc của Nhà Bán Hàng (trong trường hợp Mcentre yêu cầu Nhà Bán Hàng đặt cọc bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Nhà Bán Hàng theo Thoả Thuận này), hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà Mcentre giữ thay hoặc nhận hộ cho Người Bán tại Mcentre  theo từng thời kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không cần chấp thuận của Người Bán tại Mcentre